O nas

Rada Fundacji

  • Marzena Kozak - pedagog, opiekunka dziecięca, organizator „wakacji z Bogiem”, specjalista do spraw prawa pracy. Pracowała w instytucjach kultury, w biurze poselskim, jako wolontariusz w Sekretariacie Misyjnym Jeevodaya, obecnie na stanowisku kierownika.
  • Helena Pyz zob. Życiorys Heleny Pyz
  • Anna Rastawicka - absolwentka polonistyki UW, w latach 1969-1981 pracowała w Sekretariacie Prymasa Polski, będąc w gronie najbliższych współpracowników Stefana kardynała Wyszyńskiego. W latach 1996-2008 Odpowiedzialna Generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. W 2003 roku odwiedziła Jeevodaya. Jest redaktorem naczelnym dzieł Stefana Wyszyńskiego.
  • Alicja Skibińska - Przewodnicząca Rady Fundacji - absolwentka ATK (dziś UKSW), wieloletni pracownik Instytutu Prymasowskiego, następnie urzędów państwowych. Przewodnik po Rzymie w latach pontyfikatu św. Jana Pawła II, pracowała też z młodzieżą w dziele Rodzina Rodzin. Radna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.