O nas

O nas

 

Fundacja Heleny Pyz - Świt Życia,  została zarejestrowana 14 grudnia 2011 roku.
Otrzymała swój Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): 0000404982.

Ma też wyznaczone Statutem cele i zadania do realizacji. Do najważniejszych z nich należy między innymi:

  • wspieranie osób chorych na trąd w Indiach, czy w innych zakątkach świata;
  • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promowanie postawy tolerancji wobec inności, między innymi poprzez udzielanie pomocy grupom społecznie wykluczonym.

Naszymi działaniami chcielibyśby także, choć trochę, przybliżać różnorodność kultury Indii.