Aktualności

Światowe Dni Młodzieży

SDM 10201513.10.2015

Z nami na Światowe Dni Młodzieży

 

Projekt Dni Młodych bez Granic – realizujemy wspólnie z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya. Polega on na zaproszeniu młodych na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku. Projekt zakłada pokrycie kosztów podróży, utrzymanie i objęcie opieką podczas całego pobytu młodzieży, która


bez naszej pomocy nie mogłaby uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu Kościoła, jakim będą ŚDM i spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Najliczniejszą grupą spośród beneficjentów projektu będą młodzi mieszkańcy i absolwenci Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Są to dzieci osób dotkniętych i okaleczonych przez trąd, dla których pobyt w Jeevodaya jest lub był jedyną szansą uzyskania wykształcenia. W grupie, którą chcemy zaprosić, większość to młodzi katolicy, których rodzice przyjęli chrzest w Jeevodaya, albo oni sami już jako dorośli zdecydowali o swojej przynależności do Kościoła. Ich młode chrześcijaństwo potrzebuje wsparcia i ukazania powszechności Kościoła Katolickiego.

Do projektu dołączy także grupa młodzieży niewidomej z Indii i z Republiki Południowej Afryki objętą opieką przez siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża oraz uboga młodzież z prowadzonej przez polskich palotynów parafii w Meksyku. Jesteśmy też otwarci na prośby innych polskich misjonarzy, którzy chcieliby wysłać swoich podopiecznych do Polski, a nie mają innych możliwości zrealizowania tego projektu.

Dla tych młodych to nie tylko przełamanie niewyobrażalnych barier – ale przede wszystkim ważny etap historii spotkania z Chrystusem żywym i działającym. We wszystkich wymienionych placówkach młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami zaczęła już spotkania przygotowujące ich do tego wydarzenia.

Aby móc zrealizować nasze zamierzenie, chcemy dotrzeć do jak największej grupy osób dobrej woli, by prosić choć o symboliczną wpłatę na ten cel. Każda, nawet najmniejsza kwota pomnożona przez wiele, powiększy fundusz projektu o kolejnego uczestnika. Ilość zaproszonych zależy od zebranych funduszy. Będziemy też oferować cegiełki, które pomogą powiększyć fundusz projektu dla którego będzie to przeżycie na całe życie, promieniujące na całą wspólnotę, która go wydeleguje.

Zapraszamy także wolontariuszy, którzy zechcą towarzyszyć naszym młodym podczas ich pobytu w Polsce. Bariery, których się spodziewamy, to nie tylko sprawa pieniędzy, ale także inność świata, w którym się znajdą, trudności językowe i tym podobne. Można już dziś pomóc przy organizowaniu zbiórki na nasz cel. A na organizowanych przez nas spotkaniach dowiedzieć się więcej o nieco trudniejszym życiu swoich rówieśników.

Ogłaszamy Zbiórkę: „Dni Młodych bez Granic”.

Wpłaty na numer konta: BGŻ numer: 39 2030 0045 1110 0000 0389 5020, należy wpłacać z dopiskiem: Dni Młodych bez Granic. (AK)