Aktualności

operacja Sneha219.02.2015

Operacja Sneha

W styczniu 2015 r. Fundacja Heleny Pyz – Świt Życia wraz z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya ogłosiły rozpoczęcie zbiórki funduszy pod wspólnym hasłem: Operacja Sneha, na pomoc dla chorej dziewczynki z Jeevodaya. Sneha 

urodziła się w 2006 r. i została przyniesiona do Ośrodka w pierwszym dniu życia z poważnie uszkodzoną czaszką. Mimo leczenia podjętego w Indiach i przeprowadzonej operacji nadal ma miękką głowę wskutek ubytku kości. Cierpi też na sporadyczne napady padaczkowe. Konieczne jest dalsze leczenie i kolejna operacja, kiedy głowa dziecka przestanie rosnąć. W Polsce możliwości diagnozowania, leczenia i rehabilitacji są lepsze, dlatego wspólnie z dr Heleną Pyz zdecydowaliśmy o próbie zorganizowania pomocy dla dziecka w naszym kraju.

Projekt sprowadzenia Snehy do Polski łączy się z wieloma okolicznościami, które musimy przewidzieć, a nie wszystkie zależą od nas. Obecnie zostały podjęte starania o uzyskanie dla niej paszportu, co jest pierwszym warunkiem dalszych naszych działań. Gdyby nie udało się go otrzymać, będziemy się starać przeprowadzić jej leczenie w możliwie najlepszym szpitalu w Indiach.

Nasza prośba o pomoc na rzecz dziecka spotkała się z Państwa natychmiastowym i wzruszającym odzewem, dzięki czemu możemy mieć nadzieję, że dzięki podjętym działaniom przyczynimy się do poprawy zdrowia Snehy. (AS)